KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

NAMA Muhammad
NIP 19670402 199203 1 003
PANGKAT/ GOL. RUANG  Penata Tk.I  (III/d)
JABATAN Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
PENDIDIKAN
  • S1 Hukum
  • SMA
  • SMP
  • SD
RIWAYAT JABATAN

  • Kasubbag Kepegawaian dan Ortala MS Sigli
  • Kasubbag Umum dan Keuangan MS-Sigli