JURU SITA & JURU SITA PENGGANTI

NAMA Syakya, S.H.I
NIP 19780806.200604.1.017
PANGKAT/ GOL. RUANG Penata Muda Tk.I  (III/b)
JABATAN Juru Sita
PENDIDIKAN
 • S1 Muamalat Sigli┬á 2014
 • SMA Glumpang Minyeuk┬á 2000
 • MTsN Cot Glumpang┬á 1997
 • SD Glumpang Tiga┬á 1992
RIWAYAT JABATAN

 • Juru Sita┬á MS Sigli┬á 2011 s/d sekarang
 • Juru Sita Pengganti┬á MS Sigli 2008
 • PNS MS Sigli 2007
 • CPNS MS Sigli 2006
NAMA Fauzi, S.H
NIP 19750608.200604.1.004
PANGKAT/ GOL. RUANG Pengatur Tk.I  (II/d)
JABATAN Juru Sita Pengganti
PENDIDIKAN
 • S1 Ilmu Hukum┬á Sigli┬á 2018
 • MAN Beureunuen┬á 1994
 • MTsN Glumpang Minyeuk┬á 1991
 • MIN Glumpang Minyeuk┬á 1982
RIWAYAT JABATAN

 • Juru Sita┬á MS Sigli┬á 2008 s/d sekarang
 • PNS MS Sigli 2007
 • CPNS MS Sigli 2006